Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
22.02.2022
Jacek Krakos
Zarządzenie nr 14a/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczan Usunięto punkt lisy
03.12.2020
Jacek Krakos
Zarządzenie nr 14a/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczan Utworzenie punktu listy

dokument usunięto