Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
13.02.2020
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019
06.02.2020
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019
20.12.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019
19.12.2019
Sylwia Dąbska
Informacja dla wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019
13.12.2019
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 5 w Rybniku - Boguszowicach wraz z podłączeniem do sieci gazowych. Etap I Modyfikacja przetargu
13.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019
13.12.2019
Sylwia Dąbska
Odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Przedmiary robót, projekt, specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 5 w Rybniku - Boguszowicach wraz z podłączeniem do sieci gazowych. Etap I Modyfikacja przetargu
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0077.2019
04.12.2019
Sylwia Dąbska
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 5 w Rybniku - Boguszowicach wraz z podłączeniem do sieci gazowych. Etap I Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg