Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0034.2018 przeniesiono do archiwum
04.07.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018
04.07.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018
18.06.2018
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018
18.06.2018
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018
18.06.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018
18.06.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018
18.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0034.2018
18.06.2018
Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem elewacji budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg