Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
07.10.2020
Jacek Krakos
Deklaracja Dostępności Usunięto punkt lisy
07.10.2020
Jacek Krakos
Deklaracja Dostępności Utworzenie punktu listy

dokument usunięto