Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Nr 26/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie w sprawie zasad funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w okresie stanu epidemii COVID-19.

 

pokaż dokument

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-10-02 09:18:56 historia zmian dokumentu