Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 1 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0049.2016 przeniesiono do archiwum
10.08.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016
08.08.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016
26.07.2016
Justyna Kurzyńska
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 1 w Rybniku Modyfikacja przetargu
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016
21.07.2016
Justyna Kurzyńska
odpowiedzi na pytania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016
19.07.2016
Justyna Kurzyńska
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 1 w Rybniku Modyfikacja przetargu
19.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016
19.07.2016
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016
19.07.2016
Justyna Kurzyńska
informacja dot. zmiany terminu składania ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016
06.07.2016
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016
06.07.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016
06.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0049.2016
06.07.2016
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 1 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg