Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
11.12.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019
09.12.2019
Sylwia Dąbska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019
19.11.2019
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019
13.11.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019
13.11.2019
Sylwia Dąbska
Odpowiedź na pytanie z dnia 12.11.2019 Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019
13.11.2019
Sylwia Dąbska
Dzierżawa pojemników na odpady komunalne Modyfikacja przetargu
07.11.2019
Sylwia Dąbska
Zmiana treści SIWZ Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019
06.11.2019
Sylwia Dąbska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019
06.11.2019
Sylwia Dąbska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0076.2019
06.11.2019
Sylwia Dąbska
Dzierżawa pojemników na odpady komunalne Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg