Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej p.n. Projekt termomodernizacji i modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkaln Przetarg DZP.2120.0010.2019 przeniesiono do archiwum
03.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019
26.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019
11.03.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019
06.03.2019
Izabela Łysakowska
Informacja dla Wykonawców Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019
21.02.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0010.2019
21.02.2019
Izabela Łysakowska
„Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej p.n. Projekt termomodernizacji i modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkaln Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg