Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
02.12.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (210 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020
06.11.2020
Kinga Krzywińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (79,4 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020
29.09.2020
Sylwia Dąbska
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (296KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Dokumentacja przetargowa.zip (32,5 MB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020
26.08.2020
Kinga Krzywińska
JEDZ w formacie xml.xml (100 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc (123 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020
26.08.2020
Kinga Krzywińska
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_92dfa783-531a-4ebd-9bee-68f87fd9a095.asc (700 B) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Identyfikator postępowania.docx (12,2 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx (159 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (217 KB) Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0024.2020
26.08.2020
Kinga Krzywińska
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg