Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Modernizacja zabezpieczeń głównych w budynku mieszkalnym i wymiana instalacji elektrycznej WLZ + zasilanie mieszkań, wraz z malowaniem klatek scho Przetarg DZP.1120.0012.2018 przeniesiono do archiwum
27.04.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018
19.04.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018
04.04.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018
20.03.2018
Odpowiedź na pytanie z dnia 20.03.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018
19.03.2018
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018
19.03.2018
Projekty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018
19.03.2018
Specyfikacje techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018
19.03.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018
19.03.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0012.2018
19.03.2018
Modernizacja zabezpieczeń głównych w budynku mieszkalnym i wymiana instalacji elektrycznej WLZ + zasilanie mieszkań, wraz z malowaniem klatek scho Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg