Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Przetarg DZP.1120.0019.2018 przeniesiono do archiwum
27.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018
27.06.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018
15.05.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018
09.04.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018
05.04.2018
Izabela Łysakowska
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Modyfikacja przetargu
04.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018
04.04.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 04.04.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018
28.03.2018
Izabela Łysakowska
Projekt budowlany Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018
28.03.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018
28.03.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0019.2018
28.03.2018
Izabela Łysakowska
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla dwóch budynków wielorodzinnych Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg