Przetarg DZP.2120.0036.2019


Znak: DZP.2120.0036.2019
Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania

Data przetargu: 17.06.2019 , Osoba prowadząca: Kinga Krzywińska

Wpr.: Kinga Krzywińska, 31.05.2019 historia przetargu
Załączniki: