Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
14.05.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019
10.05.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019
06.05.2019
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019
24.04.2019
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019
24.04.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.2120.0030.2019
24.04.2019
Izabela Łysakowska
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg