Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. I. Paderewskiego 44 w Rybniku - Etap I Przetarg DZP.1120.0069.2018 przeniesiono do archiwum
23.01.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018
15.01.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018
28.12.2018
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018
12.12.2018
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018
12.12.2018
Projekt budowlano - wykonawczy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018
12.12.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018
12.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018
12.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0069.2018
12.12.2018
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. I. Paderewskiego 44 w Rybniku - Etap I Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg