Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Przetarg DZP.1120.0051.2017 przeniesiono do archiwum
22.11.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017
15.11.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017
26.10.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017
26.10.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017
18.10.2017
Mapa sytuacyjna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017
18.10.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017
18.10.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0051.2017
18.10.2017
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z podziałem na zadania Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg