Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 Budynek C na potrzeby Przetarg DZP.1120.0035.2018 przeniesiono do archiwum
17.07.2018
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018
17.07.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018
25.06.2018
Przedmiar Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018
25.06.2018
Program Funkcjonalno Użytkowy Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018
25.06.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018
25.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0035.2018
25.06.2018
Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 Budynek C na potrzeby Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg