Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu lokalu użytkowego na poddaszu budynku przy Rynku 12 w Rybniku wraz z uzyskaniem niezbędnych Przetarg DZP.1120.0071.2018 przeniesiono do archiwum
08.01.2019
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018
03.01.2019
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018
28.12.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018
20.12.2018
Justyna Kurzyńska
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018
20.12.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0071.2018
20.12.2018
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu lokalu użytkowego na poddaszu budynku przy Rynku 12 w Rybniku wraz z uzyskaniem niezbędnych Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg