Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
22.02.2022
Jacek Krakos
  Usunięto punkt lisy
22.02.2022
Jacek Krakos
  Modyfikacja punktu listy
07.12.2011
Zarządzenie NR 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które Utworzenie punktu listy

dokument usunięto