Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Zagospodarowanie placu przy budynku mieszkalnym ul. Barbary 19 w Rybniku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Przetarg DZP.1120.0044.2016 przeniesiono do archiwum
09.08.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016
03.08.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016
12.07.2016
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016
07.07.2016
Odpowiedź na pytanie z dnia 07.07.2016 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016
27.06.2016
Pozwolenie na budowę Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016
27.06.2016
Przedmiary Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016
27.06.2016
Specyfikacje Techniczne Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016
27.06.2016
Projekt zagospodarowanie placu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016
27.06.2016
Projekt odwodnienie placu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016
27.06.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016
27.06.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0044.2016
27.06.2016
Zagospodarowanie placu przy budynku mieszkalnym ul. Barbary 19 w Rybniku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg