Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla ośmiu mieszkań znajduj Przetarg DZP.1120.0003.2017 przeniesiono do archiwum
15.03.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017
07.03.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017
23.02.2017
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017
15.02.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017
15.02.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0003.2017
15.02.2017
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla ośmiu mieszkań znajduj Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg