Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
03.06.2020
Jacek Krakos
Zarządzenie NR 205/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.04.2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez n Usunięto punkt lisy
07.12.2011
Zarządzenie NR 205/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.04.2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez n Modyfikacja punktu listy

dokument usunięto