Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Rudzka 409 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0006.2018 przeniesiono do archiwum
21.03.2018
Justyna Kurzyńska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018
09.03.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018
27.02.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018
12.02.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018
06.02.2018
Izabela Łysakowska
Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Inwentaryzacja budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Ocena stanu technicznego budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0006.2018
02.02.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Rudzka 409 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg