Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Białych 7 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0038.2018 przeniesiono do archiwum
20.07.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018
13.07.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018
03.07.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Ocena stanu technicznego budynku Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0038.2018
25.06.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Białych 7 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg