Działy ZGM

 • Dział Lokalowy - 32 429 48 97; e-mail: dl@zgm.rybnik.pl
  Kierownik: Ewa Kanclerz-Oliwa
 • Dział Techniczny - 32 429 48 74; e-mail techniczny@zgm.rybnik.pl
  Kierownik: Janusz Bluszcz
 • Dział Zamówień Publicznych i Umów - 32 429 48 65; e-mail: dzp@zgm.rybnik.pl
  Kierownik: Justyna Kurzyńska
 • Dział Finansowo-Księgowy - 32 429 48 77; e-mail: ksiegowosc@zgm.rybnik.pl
  Kierownik: Alina Bisek
 • Inspektor Ochrony Danych - e-mail: iod@zgm.rybnik.pl 
  Joanna Krzykowska
 • Dział Windykacji - 32 429 48 94; email: dw@zgm.rybnik.pl
  Kierownik: Justyna Rener
 • Dział Spraw Pracowniczych i Administracji - 32 429 48 90; e-mail: kadry@zgm.rybnik.pl
  Kierownik: Alina Czapkiewicz
 • Biuro Radców Prawnych - 32 429 48 67; e-mail: biurorp@zgm.rybnik.pl
  Radca Prawny: Szymon Podleśny
 • Dział Rozliczeń - 32 429 48 93; e-mail: drw@zgm.rybnik.pl
  Kierownik: Jacek Podleśny
 • Dział Gospodarczy - 32 422 26 59 lub 32 422 17 69; e-mail: dg@zgm.rybnik.pl
  Kierownik: Remigiusz Michalik
  ul. Pod Lasem 50b
 • Dział Eksploatacyjny - 32 429 48 86; e-mail: de@zgm.rybnik.pl
  Kierownik: Andrzej Reclik

 

Telefon Alarmowy (15.00 - 7.00 oraz weekendy)

- 32 755 88 11

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2021-01-05 10:08:04 historia zmian dokumentu