Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. B. Chrobrego 13 w Rybniku” Przetarg DZP.1120.0070.2018 przeniesiono do archiwum
24.01.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018
17.01.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018
04.01.2019
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018
28.12.2018
Odpowiedzi na pytanie 28.12.2018 r. Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018
27.12.2018
Specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018
27.12.2018
Dokumentacja Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018
27.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018
27.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0070.2018
27.12.2018
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. B. Chrobrego 13 w Rybniku” Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg