Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
21.01.2021
Justyna Kurzyńska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Cmentarnej 15 w Rybniku Przetarg DZP.1120.0021.2018 przeniesiono do archiwum
16.05.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2018
08.05.2018
Izabela Łysakowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2018
18.04.2018
Izabela Łysakowska
Zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2018
10.04.2018
Izabela Łysakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2018
10.04.2018
Izabela Łysakowska
Ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0021.2018
10.04.2018
Izabela Łysakowska
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Cmentarnej 15 w Rybniku Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg