Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
30.09.2019
Justyna Kurzyńska
Naprawa posadzek, wymiana okien oraz montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 13 Przetarg DZP.1120.0024.2016 przeniesiono do archiwum
11.05.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016
04.05.2016
Agata Traczyk
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016
19.04.2016
Agata Traczyk
zbiorcze zestawienie ofert Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
przedmiar robót Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja techniczna Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
ogłoszenie o zamówieniu Dodanie załącznika do przetargu DZP.1120.0024.2016
01.04.2016
Agata Traczyk
Naprawa posadzek, wymiana okien oraz montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 13 Utworzenie przetargu

wyświetl przetarg