Rejestr zmian dokumentu

Data Nazwa Opis zmian
13.11.2020
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja dokumentu
13.11.2020
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja dokumentu
13.11.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokupobierzmentu
13.11.2020
Justyna Kurzyńska
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentupobierz
07.10.2020
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy
03.01.2019
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy
03.01.2019
Justyna Kurzyńska
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 zgodnie z wymogami art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych
05.10.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu
05.10.2018
Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień Utworzenie dokumentu
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Modyfikacja punktu listy
07.09.2018
Jacek Krakos
RODO Utworzenie punktu listy

wyświetl dokument