Zarządzenia


 • Zarządzenie Nr 614/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.12.2011r. w sprawie: użyczenia lokalu dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7

 • ZARZĄDZENIE NR 31/2012 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 23.01.2012 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych

 • Zarządzenie Nr 250/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.5.2012r. w sprawie:zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.

 • Zarządzenie Nr 295/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13.6.2012r. w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Patriotów 11 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

 • Zarządzenie nr 499/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.8.2012r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.

 • Zarządzenie Nr 584/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.10.2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych "POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ"

 • ZARZĄDZENIE NR 454/2010 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 24.08.2010 r. w sprawie: trybu postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku.

 • ZARZĄDZENIE NR 72/2011 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 25.02.2011 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 454/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.08.2010r. w sprawie: trybu postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku.

 • ZARZĄDZENIE NR 616/2011 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.12.2011 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 454/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.08.2010r. w sprawie: trybu postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku.

 • Zarządzenie Nr 643/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2012 r. w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Patriotów 14 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

 • Zarządzanie Nr 645/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2012r. w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 30 dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7

 • Zarządzenie Nr 646/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2012r. w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. 1 Maja 59 dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7

 • Zarządzenie Nr 647/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2012r. w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Poligonowej 13 dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7

 • Zarządzenie Nr 648/2012 Prezydent Miasta Rybnika z dnia 23.11.2012r. sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Mościckiego 15 dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7

 • Zarządzenie Nr 36/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.1.2013r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.

 • Zarządzenie Nr 72/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.2.2013r. w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 dla Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „ŚLADY”

 • Zarządzanie Nr 125/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.3.2013r. w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Raciborskiej 20 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

 • Zarządzenie Nr 126/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.3.2013r. w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Raciborskiej 20 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

 • Zarządzenie Nr 203/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.04.2013r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.

 • Zarządzenie nr 216/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 07.05.2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 • Zarządzenie Nr 479/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.08.2013 r w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku dla rodziny repatriantów .

 • Zarządzenie Nr 469/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.08.2013 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniu dla rodziny repatriantów.

 • Zarządzenie Nr 483/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.08.2013 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku

 • Zarządzenie Nr 545/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.9.2013r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013r.

 • Zarządzenie Nr 574/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.10.2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018

 • Zarządzenie Nr 589/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2013 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r.

 • Zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 01.02.2010 r.
  w sprawie: zasad przeprowadzania postępowania wyjaśniającego mającego na celu umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności


 • Zarządzanie Nr 596/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.10.2013 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER budynku położonego w Rybniku przy ul. Górnośląskiej 108.

 • Zarządzenie Nr 648/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.11.2013 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 647/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.11.2013r. w sprawie użyczenia Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2/2.

 • Zarządzenie Nr 702/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.12.2013r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 290/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.06.2011 r. w sprawie : określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • Zarządzenie Nr 42/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.01.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 49/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.1.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 106/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.2.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 141/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19.3.2014 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych „Mieszkania dla młodych” oraz zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika

 • Zarządzanie Nr 147/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.3.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 213/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.4.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 217/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.4.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 218/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.4.2014 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.

 • Zarządzenie Nr 309/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.6.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.6.2014 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku

 • Zarządzenie Nr 330/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9.7.2014 r. w sprawie: obniżenia stawki czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych położonych przy ul. Powstańców Śląskich i ulicy Sobieskiego

 • Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie: wdrożenia weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych

 • Zarządzenie Nr 407/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.7.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013

 • Zarządzenie Nr 436/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12.8.2014 r. w sprawie: obniżenia stawki czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych położonych przy ul. Gliwickiej 1 i ulicy Plac Kościelny 1

 • Zarządzenie nr 440/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.8.2014 r. w sprawie: użyczenia pomieszczeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w budynku przy ul. Chrobrego 39.

 • Zarządzenie nr 449/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.8.2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 330/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9.7.2014 r. w sprawie obniżenia stawki czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych położonych przy ul. Powstańców Śląskich i ulicy Sobieskiego z dnia 25.8.2014 r.

 • Zarządzenie Nr 455/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.8.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 498/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.9.2014 r.w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • Zarządzenie nr 557/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.10.2014 w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2014

 • Zarządzenie nr 589/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 634/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie nr 21/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12.1.2015 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w budynku przy ul. Chrobrego 39.

 • Zarządzenie Nr 47/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.1.2015 r.w sprawie miany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 55/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.1.2015 r. w sprawie użyczenia lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25

 • Zarządzenie Nr 70/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej

 • Zarządzenie Nr 71/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku

 • Zarządzenie Nr 105/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.2.2015 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r

 • Zarządzenie Nr 106/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.2.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013

 • Zarządzenie Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.3.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 305/2015 Prezydeta Miasta Rybnika z dnia 29.05.2015 r w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013

 • Zarządzenie Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9.6.2015 r. w sprawie użyczenia lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25

 • Zarządzenie Nr 366/2015 Prezydeta Miasta Rybnika z dnia 30.06.2015 r w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013

 • Zarządzenie Nr 432/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 lipca 2015 rokuw sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej

 • Zarządzenie Nr 446/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.07.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 486/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.8.2015 r. w sprawie: użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Mieszkańców „GOLEJÓW – XXI WIEK” w budynku przy ul. Wiślanej 1.

 • Zarządzenie Nr 501/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.8.2015 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Andersa 8a/2.

 • Zarządzenie Nr 513/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1.09.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 547/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.9.2015 r. w sprawie użyczenia Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/2

 • Zarządzenie Nr 559/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wdrożenia weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych

 • Zarządzenie Nr 605/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 606/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2015 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.

 • Zarządzenie Nr 603/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2015 r. w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/8.

 • Zarządzenie Nr 604/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2015 r. w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2/2.

 • Zarządzenie nr 630/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 06.11.2015 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30

 • Zarządzenie Nr 665/2015 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 27.11.2015 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie nr 688/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.12.2015 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Patriotów 14

 • Zarządzenie Nr 697/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.12.2015 r.w sprawie użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7 lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30

 • Zarządzenie Nr 698/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.12.2015 r. w sprawie użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7 lokalu przy ul. 1 Maja 59

 • Zarządzenie Nr 699/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.12.2015 r. w sprawie użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7 lokalu przy ul. Mościckiego 15

 • Zarządzenie Nr 700/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.12.2015 r. w sprawie użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7 lokalu przy ul. Poligonowej 13

 • Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu porządku domowego”

 • Zarządzenie Nr 722/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.12.2015 w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 42 /2016 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 25.01.2016 w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 84/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.2.2016 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Homo-Homini z siedzibą w Rybniku przy ul. kpt. L. Janiego 12 lokalu przy ul. Rynek 12

 • Zarządzenie Nr 80/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.2.2016 r w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Kościuszki 61

 • Zarządzenie Nr 112/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.2.2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej

 • Zarządzenie Nr 125/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.2.2016 r w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 127/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.2.2016 r. w sprawie: użyczenia lokalu dla Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „ŚLADY” 44-253 Rybnik ul. Plac Pokoju 1 w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku.

 • Zarządzenie Nr 170/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.3.2016 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Raciborskiej 20

 • Zarządzenie Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.03.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 227/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5.4.2016 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Raciborskiej 20

 • Zarządzenie Nr 274/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19.4.2016 r. w sprawie: użyczenia pomieszczeń dla STOWARZYSZENIA „17-tka” w budynku przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku.

 • Zarządzenie Nr 269/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.4.2016 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul.

 • Zarządzenie Nr 282/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.04.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 278 /2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.04.2016 r. w sprawie zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.

 • Zarządzenie Nr 300/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 366/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.05.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 421/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.06.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 496/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.7.2016 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/2.

 • Zarządzenie Nr 515/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.07.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 561/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.08.2016r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 610/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.9.2016 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30

 • Zarządzenie Nr 611/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 671/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.10.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 732/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r

 • Zarządzenie NR 20/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 11/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowego.

 • Zarządzenie nr 21/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 10.10.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Mediacyjnego oraz zakresu jego działania

 • Zarządzenie Nr 738/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.12.2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika

 • Zarządzenie nr 770/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.08.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 12/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3.1.2017 w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Raciborskiej 20

 • Zarządzenie Nr 43/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.01.2017r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 129/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.2.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 01.03.2017 r. w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowego.

 • Zarządzenie Nr 107/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.2.2017 r. w sprawie użyczenia lokalu Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Ślady” w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku.

 • Zarządzenie Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.03.2017 r.w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 214/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 28.3.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika.

 • Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 278/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.

 • Zarządzenie Nr 337/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.5.2017 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 29/8.

 • Zarządzenie Nr 290/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04.05.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 370/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.05.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 418/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 439/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.7.2017 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Rybniku przy ul. Basisty 6, lokalu przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku.

 • Zarządzenie nr 493/2017 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego

 • Zarządzenie Nr 494/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.7.2017 r. w sprawie miany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 512/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 01.08.2017 w sprawie użyczenia Domowi Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 44 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 130/1

 • Zarządzenie Nr 536/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11.08.2017 r w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 534/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11.08.2017 w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Jankowickiej 1 Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku

 • Zarządzenie nr 540/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.08.2017 w sprawie użyczenia Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach lokali użytkowych przy ul. Plac Pokoju 3.

 • Zarządzenie nr 551/217 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23. sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie nr 632/2017 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013

 • Zarządzenie nr 720/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 814/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie nr 754/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

 • Zarządzenie Nr 813/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie użyczenia Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 130/1 w Rybniku.

 • Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 25.01.2018 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu publicznej licytacji stawki miesięcznej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

 • Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.01.2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej

 • Zarządzenie Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe.

 • Zarządzenie Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.

 • ZARZĄDZENIE Nr 182/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 6 marca 2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej

 • ZARZĄDZENIE NR 217/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie użyczenia Środowiskowemu Domu Samopomocy "Cogito Noster" z siedzibą przy ul. Andersa 6 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Paderewskiego 44/5.

 • ZARZĄDZENIE NR 235/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 marca 2018 r.w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.01.2018 r.

 • Zarządzenie Nr 269/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia w sprawie : określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • ZARZĄDZENIE NR 312/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 366/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 16 maja 2018 w sprawie wyznaczenia budynku przy ul. Borki 37C w Rybniku do zasiedlenia na zasadach określonych Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy- „Mieszkania dla rodzin”

 • ZARZĄDZENIE NR 392/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 386/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych-art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej-jawność wyłączył Pan Artur Gliwicki-Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

 • ZARZĄDZENIE NR 455/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Św. Antoniego 11/6.

 • ZARZĄDZENIE NR 471/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 28 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 472/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe.

 • ZARZĄDZENIE NR 499/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 09.07.2018 r. w sprawie użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25.

 • ZARZĄDZENIE NR 502/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie przyznania lokalu socjalnego położonego w Rybniku przy ul.

 • ZARZĄDZENIE NR 503/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul.

 • ZARZĄDZENIE NR 580/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31 lipca 2018

 • ZARZĄDZENIE NR 577/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 30 lipca 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 581/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31 lipca 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 618/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 619/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.08.2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 623/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29.08.2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 651/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10.09.2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 675/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 25 września 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 725/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 25.10.2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 728/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 października 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE 779/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 20 listopada 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 786/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 22 listopada 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 813/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 5 grudnia 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 857/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 grudnia 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 858/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 859/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 860/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 861/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28 grudnia 2018

 • ZARZĄDZENIE NR 19/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10 stycznia 2019 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 20/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 10 stycznia 2019 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 70/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 91/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 7 lutego 2019 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 132/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 134/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Kościuszki 61.

 • ZARZĄDZENIE NR 154/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku ...

 • ZARZĄDZENIE 209/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018

 • ZARZĄDZENIE NR 171/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20.

 • ZARZĄDZENIE NR 462/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku przy ul. Sobieskiego 15 lokalu użytkowego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku.

 • ZARZĄDZENIE NR 553/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30.

 • ZARZĄDZENIE NR 562/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA Z DNIA 18.09.2019 roku. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku lokalu użytkowego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku.

 • ZARZĄDZENIE 588/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 620/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 24 października 2019. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do działania w imieniu Miasta Rybnika w sprawach wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku.

 • ZARZĄDZENIE NR 661/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie korzystania przez Dom Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 44 w Rybniku z lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Hallera 9a/6.

 • ZARZĄDZENIE NR 705/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 05.12.2019 w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Oś. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku.

 • ZARZĄDZENIE NR 33/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 w Rybniku.

 • ZARZĄDZENIE NR 65/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 33/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 w Rybniku.

 • ZARZĄDZENIE NR 131/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA Z DNIA 12.03.2020 w sprawie użyczenia Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Ślady”, lokalu użytkowego przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku.

 • ZARZĄDZENIE NR 132/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA Z DNIA 12.03.2020 r. w sprawie użyczenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Rybniku, lokalu użytkowego przy ul. J.F. Białych 7 w Rybniku.

 • ZARZĄDZENIE NR 133/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA Z DNIA 12.03.2020 r. w sprawie użyczenia Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Miejskiego w Rybniku, lokalu użytkowego przy ul. J.F. Białych 7 w Rybniku.

 • ZARZĄDZENIE 183/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika

 • ZARZĄDZENIE 272/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 01.06.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 marca 2020 roku.

 • Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Nr 26/2020 z dnia 2 października 2020 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 576/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 6 listopada 2020 r.

 • Zarządzenie 686/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 grudnia 2020 r.

 • Zarządzenie 74 /2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2021 r.


  Archiwum