Zarządzenie nr 449/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.8.2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 330/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9.7.2014 r. w sprawie obniżenia stawki czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych położonych przy ul. Powstańców Śląskich i ulicy Sobieskiego z dnia 25.8.2014 r.


Zarządzenie nr 449/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.8.2014 r.

w sprawie:  zmiany zarządzenia Nr 330/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9.7.2014 r.
                w sprawie obniżenia stawki czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych
                położonych przy ul. Powstańców Śląskich i ulicy Sobieskiego

 
Działając na podstawie:
art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami),


zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zmienić treść zarządzenia Nr 330/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9.7.2014 r. w sprawie obniżenia stawki czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych położonych przy ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Sobieskiego w ten sposób, że załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 449/2014
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 25.8.2014 r.

Wykaz najemców lokali użytkowych przy ulicach Powstańców Śląskich i Sobieskiego:

1. GATEAU Ewa Hajdon
2. CENTRUM DIET Ewa Eljasińska
3. „ALPINA 2” S. C. Danuta, Marek Lisiakiewicz
4. Bar Wegetariański „MASALA” Ilona Dudek
5. Jacek Zamora P.P.H. Import-Export, Hurt-Detal „LA STRADA”
6. “WIP” S.C. W. Bartoszyński, I. Gerlach, P. Chmielewski
7. Niedźwiedź Krystyna „PASMANTERIA”
8. „LIFE+” Sp. z o.o.
9. MAJUS S.C. M. Buchta, A. Kobierski
10. Optyka – Optometria Bielawska Anna
11. Gorczyca Magdalena
12. F.H.U. „KAFE BOSKO” Stronczek Aleksandra
13. „MONA LISA” Karina Lubszczyk
wpr.: , dnia: 2014-08-27 11:35:43 historia zmian dokumentu

Archiwum