Wyniki postępowań


 • „Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku” - DZP.2120.0050.2019

 • Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 2 - DZP.2120.0064.2019

 • Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 4 - DZP.2120.0065.2019

 • Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 8 - DZP.2120.0066.2019

 • Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 10 - DZP.2120.0067.2019

 • Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 12 - DZP.2120.0068.2019

 • Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku - DZP.2120.0062.2019

 • Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Lompy 2 - DZP.2120.0063.2019

 • Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Bogusławskiego 9 - DZP.2120.0069.2019

 • Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku - DZP.2120.0070.2019

 • Naprawa daszku wraz z oblachowaniem nad wejściem do klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Piownik 13 w Rybniku - DZP.2120.0072.2019

 • Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do kotłowni budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku DZP. 2120.0073.2019

 • Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku DZP.2120.0071.2019

 • Wykonanie zabezpieczenia nadproży okiennych w ścianach elewacji budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku - DZP.2120.0055.2019

 • Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku - DZP.2120.0057.2019

 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Kadetów 6a/10” - DZP.2120.0035.2020

 • „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. ul. Patriotów 4c/6” - DZP.2120.0036.2020

 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Patriotów 8a/4 - DZP.2120.0034.2020


  Archiwum