RODO


  • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAJEMCÓW ORAZ OSÓB STALE ZAMIESZKUJĄCYCH

  • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU

  • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAGRYWANYCH ROZMÓW TELEFONICZNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU.

  • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU

  • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU, ZWIĄZANYCH ROZPATRZENIEM WNIOSKU PRZEZNACZONEGO DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W WALCE Z ZADŁUŻENIEM.

  • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  W SPRAWACH PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU, ZWIĄZANYCH Z WYPŁATĄ ODSZKODOWANIA ZA NIEDOSTARCZENIE LOKALU, OSOBOM UPRAWNIONYM NA MOCY WYROKU DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU


    Archiwum