Uchwały


Uchwała Nr 575/XXXIX/2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018

wpr.: , dnia: 2014-02-06 13:46:31 historia zmian dokumentu

Uchwała Nr 599 / XLIV / 2009Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Rybnika

wpr.: , dnia: 2015-03-18 09:41:49 historia zmian dokumentu

UCHWAŁA NR 638/XLII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018

wpr.: , dnia: 2017-12-04 07:44:51 historia zmian dokumentu

UCHWAŁA NR 639/XLII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat

wpr.: , dnia: 2017-12-04 07:45:48 historia zmian dokumentu

UCHWAŁA NR 668/XLIII /2017 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika

wpr.: , dnia: 2018-01-03 12:55:42 historia zmian dokumentu

Uchwała 701 XLV 2018 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020”

wpr.: , dnia: 2018-03-08 16:00:39 historia zmian dokumentu

Uchwała Nr 495/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 lutego 2017 r.w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020”

wpr.: , dnia: 2017-04-12 09:03:33 historia zmian dokumentu

Archiwum