Struktura ZGM


 • Dyrektor Artur Gliwicki
       tel. 32 429 48 61


 • Zastępca Dyrektora Andrzej Waliszewski
       tel. 32 429 48 61


 • Główna Księgowa Lucyna Ojcowicz
       tel. 32 429 48 76


 • Dział Zamówień Publicznych i Umów
       Kierownik: Justyna Kurzyńska tel. 32 429 48 65


 • Dział Spraw Pracowniczych i Administracji
       Kierownik: Alina Czapkiewicz tel. 32 429 48 90


 • Stanowisko ds. BHP
       Jacek Reclik tel. 32 429 48 98


 • Obrona Cywilna
       Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59


 • Dział Rozliczeń
       Kierownik: Jacek Podleśny tel. 32 429 48 93


 • Biuro Radców Prawnych
       tel. 32 429 48 67


 • Dział Windykacji
       Kierownik: Justyna Rener tel. 32 429 48 94


 • Administracja Domów Mieszkalnych
       ADM1 - kierownik: Mariusz Figura tel. 32 429 48 81
       ADM2 - kierownik: Krzysztof Pękała tel. 32 422 02 21


 • Dział Gospodarczy
       Kierownik: Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59


 • Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej
       Jacek Krakos tel. 32 429 48 75


 • Dział Techniczny
       Kierownik: Janusz Bluszcz tel. 32 429 48 63


 • Dział Finansowo-Księgowy
       Kierownik: Alina Bisek tel. 32 429 48 78


 • Dział Lokalowy
        Kierownik: Janina Ossa tel.: 32 429 48 69     


 • Dział Eksploatacyjny
       Kierownik: Andrzej Reclik tel. 32 429 48 85


 • Stanowisko ds. Kontroli Technicznych
       Maryla Gruszka tel. 32 429 48 28


 • Stanowsko ds. Koordynacji i Procesów
        Sabina Madziar tel. 32 429 48 56  Archiwum