Zastępca Dyrektora Andrzej Waliszewski
     tel. 32 429 48 61


Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

  1. nadzorowanie zadań z zakresu obrony cywilnej,
  2. nadzorowanie przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych oraz dokonywania rozbiórek obiektów budowlanych w zakresie działań realizowanych przez ADM I, ADM II,
  3. sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją zasobu i jego administrowaniem,
  4. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zgłoszeń, skarg i wniosków najemców,
  5. nadzorowanie pod kątem finansowym działań związanych z posiadaniem przez Miasto udziałów we wspólnotach mieszkaniowych,
  6. nadzorowanie realizacji zadań wynikających ze współpracy z jednostkami miejskimi, w szczególności w zakresie obsługi technicznej imprez plenerowych organizowanych przez Miasto.
wpr.: , dnia: 2017-06-06 07:45:54 historia zmian dokumentu

Archiwum