Obrona Cywilna
     Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59


Do zakresu działania Obrony Cywilnej i Ochrony należy w szczególności:

  1. opracowywanie i aktualizowanie planu działania na wypadek zagrożenia i wojny oraz procedur postępowania w przypadku zagrożeń,
  2. organizowanie szkoleń pracowników w zakresie OC,
  3. nadzorowanie utrzymania w stanie sprawności technicznej budowli ochronnych znajdujących się w administrowaniu Zakładu oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania ich dewastacji.
wpr.: , dnia: 2011-11-15 11:38:15 historia zmian dokumentu

Archiwum