Główna Księgowa Lucyna Ojcowicz
     tel. 32 429 48 76


Do zakresu działania Głównego Księgowego należy w szczególności:

  1. prowadzenie rachunkowości Zakładu zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami wykonawczymi,
  2. opracowywanie i kontrola realizacji planu finansowego Zakładu, 
  3. kontrolowanie prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń z budżetem, ustalania zobowiązań podatkowych,
  4. nadzorowanie rozliczeń finansowych,
  5. analizowanie wyników ekonomicznych,
  6. ustalanie planu zatrudnienia i wynagrodzeń, 
  7. nadzorowanie przygotowywania dokumentacji w celu uzyskania finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, 
  8. prowadzenie nadzoru nad windykacją należności z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości.
wpr.: , dnia: 2017-06-06 07:46:55 historia zmian dokumentu

Archiwum