Dział Gospodarczy
     Kierownik: Remigiusz Michalik tel. 32 422 26 59


Do zakresu działania Działu Gospodarczego należy w szczególności: 

  1. wykonywanie zleceń kierowników Administracji Domów Mieszkalnych wynikających z realizowanych prac,
  2. wykonywanie, montowanie i demontowanie zabezpieczeń czasowych,
  3. prowadzenie magazynu materiałów budowlanych,
  4. zabezpieczanie budynków i lokali przed dewastacją lub samowolnym zajęciem przez osoby nieuprawnione,
  5. obsługa techniczna imprez plenerowych w Mieście Rybniku,
  6. realizacja zadań związanych z zabezpieczaniem obiektów i miejsc po zakończeniu działań ratowniczych w przypadku braku możliwości powierzenia obowiązków właścicielowi,
  7. realizacja zleceń współpracujących jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika.
wpr.: , dnia: 2017-06-06 08:17:11 historia zmian dokumentu

Archiwum