Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. Patriotów 8a/4 - DZP.2120.0034.2020


wpr.: Kinga Krzywińska, dnia: 2020-12-07 14:41:57 historia zmian dokumentu

Archiwum