„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku - lokal mieszkalny przy ul. ul. Patriotów 4c/6” - DZP.2120.0036.2020


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

>>>Pobierz<<<

 

 

 

wpr.: Sylwia Dąbska, dnia: 2020-12-03 12:44:26 historia zmian dokumentu

Archiwum