Zarządzenie Nr 634/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


w sprawie:    

zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

§ 1.

Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
1) dodaje się do wykazu lokal przy ulicy:
  • Janiego 57A/13
2) wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
  • Ogrodowskiego 1a/4
  • Słonecznej 12/12

§ 2.

Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.


§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.1.2015 r.
wpr.: , dnia: 2015-01-02 12:35:19 historia zmian dokumentu

Załącznik do zarządzenia

wpr.: , dnia: 2015-01-02 12:33:32 historia zmian dokumentu

Archiwum