Zarządzenie Nr 330/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9.7.2014 r. w sprawie: obniżenia stawki czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych położonych przy ul. Powstańców Śląskich i ulicy Sobieskiego


ZARZĄDZENIE NR 330/2014      
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 9.7.2014 r.
 
w sprawie: obniżenia stawki czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych położonych przy ul. Powstańców Śląskich i ulicy Sobieskiego 
 
Działając na podstawie:
­ - art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami), 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Obniżyć o 50% stawkę czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych położonych przy ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Sobieskiego, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia w okresie od 1.7.2014 r. do 31.12.2014 r.
 
§ 2.
Zobowiązać Dyrektora ZGM w Rybniku do przygotowania aneksów do umów najmu określających wysokość stawki czynszu w okresie o którym mowa w § 1
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 Załącznik
do Zarządzenia Nr 330/2014
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 9.7.2014 r.
 
 Wykaz najemców lokali użytkowych przy ulicach Powstańców Śląskich i Sobieskiego:
  1. GATEAU Ewa Hajdon
  2. CENTRUM DIET Ewa Eljasińska
  3. „ALPINA 2” S. C. Danuta, Marek Lisiakiewicz
  4. Bar Wegetariański „MASALA” Ilona Dudek
  5. Jacek Zamora P.P.H. Import-Export, Hurt-Detal „LA STRADA”
  6. “WIP” S.C. W. Bartoszyński, I. Gerlach, P. Chmielewski
  7. Niedźwiedź Krystyna „PASMANTERIA”
  8. „LIFE+” Sp. z o.o.
  9. MAJUS S.C. M. Buchta, A. Kobierski
  10. Optyka – Optometria Bielawska Anna
wpr.: , dnia: 2014-07-15 09:30:41 historia zmian dokumentu

Archiwum