Zarządzenie Nr 545/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.9.2013r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013r.


ZARZĄDZENIE NR 545/2013
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 25.9.2013r.
 
w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013r.
 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013r. w ten sposób, że:

 1. wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
  • Patriotów 10b/11
  • Słonecznej 8/12
  • Św. Antoniego 13/15
  • Racławickiej 4/1
  • Zebrzydowickiej 31a/5
  • Zgrzebnioka 3c/2

§ 2.

Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastepcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.10.2013 r.

 

wpr.: , dnia: 2013-10-01 07:08:49 historia zmian dokumentu

Archiwum