Zarządzenie Nr 106/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.2.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 106/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 26.2.2014 r.

w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:

 1. dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
  • Astronautów 2c/8
  • Lompy 14a/8
  • Lompy 14b/5
  • Patriotów 2b/9
  • Patriotów 14a/7
  • Przemysłowej 27/26
  • Śniadeckiego 5/3
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.3.2014 r.
wpr.: , dnia: 2014-03-03 08:19:01 historia zmian dokumentu

Archiwum