Zarządzenie Nr 269/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia w sprawie : określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy


Zarządzenie Nr 269/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia w sprawie : określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy

wpr.: , dnia: 2018-04-11 12:18:51 historia zmian dokumentu

Archiwum