ARCHIWUM - Zarządzenia


 • Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 10.07.2012 r. w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowego.

 • Zarządzenie NR 572/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.11.2011r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika

 • Zarządzenie NR 137/2010 Prezydena Miasta Rybnika z dnia 18.03.2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika.

 • Zarządzenie Nr 24/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.01.2011 r. w sprawie : powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej

 • Zarządzenie Nr 22/2008 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 09.12.2008 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu publicznej licytacji stawki miesięcznej czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

 • Zarządzenie Nr 613/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.12.2011r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika

 • ZARZĄDZENIE NR 36/2012 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26.01.2012r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych

 • Zarządzenie Nr 194/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04.06.2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad wymiany i rozliczenia kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

 • Zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012r. w sprawie: wydzielenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne

 • Zarządzenie nr 93/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8.03.2012r. w sprawie: wydzielenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne

 • Zarządzenie Nr 528/2008 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.11.2008r. w sprawie: ustalenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej

 • Zarządzenie Nr 251/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.5.2012r w sprawie:zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.9.2010r.

 • Zarządzenie Nr 315/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.6.2012r. w sprawie: wydzielenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne

 • Zarządzenie Nr 348/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9.7.2012r. w sprawie: wydzielenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne

 • Zarządzenie Nr 436/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.7.2012r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.9.2010r.

 • Zarządzenie Nr 500/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3.9.2012r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.9.2010r.

 • Zarządzenie Nr 546/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: wydzielenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne

 • Zarządzenie Nr. 592/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.10.2012, w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr. 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.09.2010 r.

 • Zarządzenie Nr 644/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2012 r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.9.2010 r.

 • Zarządzenie Nr 670/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.11.2012r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.9.2010r.

 • Zarządzenie Nr 720/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.12.2012r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.9.2010r.

 • Zarządzenie Nr 37/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.1.2013r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.9.2010r.

 • Zarządzenie Nr 133/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.3.2013r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.9.2010r.

 • Zarządzenie Nr 204/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.04.2013r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.9.2010r.

 • Zarządzenie Nr 271/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.05.2013r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.09.2010

 • Zarządzenie Nr 320/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.6.2013r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.9.2010r.

 • Zarządzenie Nr 443/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.7.2013r. w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 485/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.9.2010r.

 • Zarządzenie Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne

 • Zarządzenie Nr 266/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 08.06.2010 r.
  PROGRAM DLA „SYSTEMATYCZNYCH”
  Zasady zasiedlania lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku przy ul. Kolejowej


 • Zarządzenie Nr 531/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.10.2010 r.
  PROGRAM DLA „SYSTEMATYCZNYCH”
  Zasady zasiedlania lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku przy ul. Kolejowej


 • Zarządzenie Nr 267/2010 Prezydenta Miasta Rybnik
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 234/2009 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 26.05.2009r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy


 • Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 17.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu publicznej licytacji stawki miesięcznej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.


  Aktualne ogłoszenia