Witamy na stronach BIP ZGM-u


Witamy

 

Telefon Alarmowy
W sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
32 755 88 11 czynny codziennie w godzinach 15:00 – 7:00
oraz całą dobę w dni wolne od pracy.
 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek – środa: 7.00 – 15.00
czwartek: 7.00 – 17.00
z przerwą w godzinach 12.00-13.00
piątek: 7.00 – 12.00


Warunkiem skorzystania z możliwości bezpośredniej obsługi jest wcześniejsze, telefoniczne/mailowe umówienie wizyty z pracownikiem danego Działu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w zakładce Kontakt.


Zaleca się, aby kontakt klientów z pracownikami Zakładu następował telefonicznie lub mailowo.


Uwaga! Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do budynku oraz nakaz  zakrywania nosa i ust.

 

 

Administracja Domów Mieszkalnych nr 1 – 32 42 43 881, e-mail: adm1@zgm.rybnik.pl

Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 - 32 42 20 221, e-mail: adm2@zgm.rybnik.pl

Dział Lokalowy - 32 429 48 97; e-mail: dl@zgm.rybnik.pl

Dział Techniczny - 32 429 48 74; e-mail techniczny@zgm.rybnik.pl

Dział Zamówień Publicznych i Umów - 32 429 48 65; e-mail: dzp@zgm.rybnik.pl

Dział Finansowo-Księgowy - 32 429 48 77; e-mail: ksiegowosc@zgm.rybnik.pl

Dział Windykacji - 32 429 48 94; email: dw@zgm.rybnik.pl

Dział Spraw Pracowniczych i Administracji - 32 429 48 90; e-mail: kadry@zgm.rybnik.pl

Biuro Radców Prawnych - 32 429 48 67; e-mail: biurorp@zgm.rybnik.pl

Dział Rozliczeń - 32 429 48 93; e-mail: drw@zgm.rybnik.pl 

Dział Gospodarczy - 32 422 26 59 lub 32 422 17 69; e-mail: dg@zgm.rybnik.pl

Dział Eksploatacyjny - 32 429 48 86; e-mail: de@zgm.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych - e-mail: iod@zgm.rybnik.pl

 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

tel.: 32 429 48 60,
       32 429 48 61,
       32 422 60 36,

Fax: 32 429 48 89 lub wew. 89  

www.zgm.rybnik.pl
e-mail: zgm@zgm.rybnik.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /ZGM_Rybnik/SkrytkaESP

 

 

 

 

wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2021-03-12 10:21:08 historia zmian dokumentu

Archiwum