Dział Wsparcia Najemcy
     kierownik: Barbara Goik-Bryja  tel.  32 429 48 98


Do zakresu działania Działu Wsparcia Najemcy należy w szczególności:
 
  1. bieżąca analiza kartotek lokatorów i dzierżawców pod kątem zaległości w opłatach,
  2.  wysyłanie wezwań do zapłaty do lokatorów zalegających z opłatami za lokale mieszkalne, którzy posiadają tylko zadłużenie bieżące, oraz przekazywanie do Działu Windykacji informacji o dłużnikach, którzy nie podjęli działań zmierzających do spłaty przedmiotowych zaległości celem wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę, 
  3. wysyłanie wezwań do zapłaty zaległości za lokale użytkowe, garaże, regresy, oraz przekazywanie do Działu Windykacji informacji o dłużnikach, którzy nie podjęli działań zmierzających do spłaty przedmiotowych zaległości celem wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę,
  4. wysyłanie wezwań do zapłaty zaległości niezasądzonych do lokatorów zalegających z opłatami,
  5. prowadzenie mediacji mających na celu pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy działania w celu ograniczenia zadłużenia wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,
  6. prowadzenie i monitorowanie wszelkich działań związanych z odpracowaniem zadłużenia przez lokatorów
  7. prowadzenie procedur dotyczących rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności należności,
  8. prowadzenie postępowań dotyczących umorzenia zaległości,
  9. rozpatrywanie wniosków o obniżkę czynszu,
  10. przygotowywanie informacji o prowadzonych sprawach oraz sprawozdań z podejmowanych rozstrzygnięć w zakresie stosowania ulg określonych w uchwale Rady Miasta Rybnika.
wpr.: , dnia: 2017-06-06 08:13:50 historia zmian dokumentu

Archiwum