Zarządzenie nr 14a/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu rozliczania kosztów mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez ZGM w Rybniku".


wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-12-03 14:36:14 historia zmian dokumentu

Archiwum