Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie "Regulaminu rozliczania kosztów dostarczania mediów ..."


wpr.: Jacek Krakos, dnia: 2020-12-03 14:31:45 historia zmian dokumentu

Archiwum